Одоогийн төлөв
Хамрагдаагүй
Үнэ
14,000₮

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн антибиотикийн зохистой хэрэглээ, нянгийн тэсвэржилтийн талаарх мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой сургалт юм.

Эзэмших мэдлэг: Зонхилон тохиолдох эмгэгүүдийн үеийн антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаар мэдлэг эзэмшинэ
Эзэмших ур чадвар: Нянгийн тэсвэржилтийн талаархи ойлголтыг нэмэгдүүлж, хэрхэн сэргийлэх талаарх мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлнэ

Scroll to Top