АНАГААХ УХААНЫ ЦАХИМ СУРГАЛТ

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн давтан сургалтын нэгдсэн сайт

Хэрэгцээт сургалт

Танд хэрэгтэй, ажлын байран дээрээ ашиглаж болох сургалтуудыг хүргэх болно.

Сургалтын шинэ арга

Цахим сургалтын шинэ, сонирхолтой, орчин үеийн аргуудаар сургалтууд явагдана.

Кредиттэй сургалтууд

Багц цагийн цахим сургалтанд хамрагдсанаар кредит авах боломжтой.

2024 оны багц цагийн сургалтууд

2 кредиттэй

Унах бэртэх эрсдлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх арга

Судалгааны арга зүй ба статистик боловсруулалт

Зөвлөгөө

Судалгааны арга зүй: Ганцаарчилсан зөвлөгөө

Төлбөртэй

Судалгааны өгүүлэл хэвлүүлэх нь

Төлбөртэй

Судалгааны арга зүй ба статистик боловсруулалт

Үнэгүй сургалтууд

Үнэгүй

Зүрхний архаг дутагдлын шинэ менежмент – Вебинар

Үнэгүй

Витамин Д: биологийн үүрэг, ач холбогдол

Үнэгүй

Цус, цусан бүтээгдэхүүний эмнэлзүйн хэрэглээ

« » Хуудас 1 / 2

Төлбөртэй сургалтууд

1 кредиттэй

Эмнэлгийн мэргэжилтний хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх тохиолдолд суурилсан цахим сургалт

Төлбөртэй

“Мэдлэг ба Механизм” Эмгэг Физиологийн сургалт

1 кредиттэй

Зүрх, тархины судасны атеросклероз өвчний орчин үеийн менежмент

« » Хуудас 1 / 6

Яагаад цахим сургалт гэж?

Та эмнэлэг, гэр, сургууль мөн жижүүрт хонох үедээ  интернэт холболт бүхий ямар ч төрлийн төхөөрөмж ашиглан суралцах боломжтой.  

Та цахимаар суралцсанаар цаг хугацаа төдийгүй, мөнгөө хэмнэж өөрт хэрэгцээтэй сургалтыг авах боломжтой.

Цахим сургалтаар та багшаа, сургалтын аргаа, сургалтын хурдыг, сургалтын сэдэв болон дэс дараалал зэргийг бүрэн удирдах боломжтой

Scroll to Top