АНАГААХ УХААНЫ ЦАХИМ СУРГАЛТ

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн давтан сургалтын нэгдсэн сайт

Хэрэгцээт сургалт

Танд хэрэгтэй, ажлын байран дээрээ ашиглаж болох сургалтуудыг хүргэх болно.

Сургалтын шинэ арга

Цахим сургалтын шинэ, сонирхолтой, орчин үеийн аргуудаар сургалтууд явагдана.

Кредиттэй сургалтууд

Багц цагийн цахим сургалтанд хамрагдсанаар кредит авах боломжтой.

2024 оны багц цагийн сургалтууд

2 кредиттэй

Унах бэртэх эрсдлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх арга

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Дотоод шүүрэл судлал

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Уушиг судлал

« » Хуудас 1 / 3

Үнэгүй сургалтууд

Үнэгүй

Цээжний хэт авиан түргэвчилсэн үнэлгээ

Үнэгүй

Зүрхний цахилгаан бичлэг – Анхан шат

Үнэгүй

Зүрхний архаг дутагдлын шинэ менежмент – Вебинар

« » Хуудас 1 / 2

Төлбөртэй сургалтууд

Төлбөртэй

Судалгааны статистик боловсруулалт – 2024

Төлбөртэй

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн ахисан түвшний сургалт

Төлбөртэй

Цус багадалтуудын ялган оношилгоо

« » Хуудас 1 / 8

Яагаад цахим сургалт гэж?

Та эмнэлэг, гэр, сургууль мөн жижүүрт хонох үедээ  интернэт холболт бүхий ямар ч төрлийн төхөөрөмж ашиглан суралцах боломжтой.  

Та цахимаар суралцсанаар цаг хугацаа төдийгүй, мөнгөө хэмнэж өөрт хэрэгцээтэй сургалтыг авах боломжтой.

Цахим сургалтаар та багшаа, сургалтын аргаа, сургалтын хурдыг, сургалтын сэдэв болон дэс дараалал зэргийг бүрэн удирдах боломжтой

Scroll to Top