Анхны тусламж, эрүүл мэндийн сургалт

Дадлага, цахим хосолсон ажлын байрны сургалт

Мэргэжлийн эмч, багш нар

Эрчимт, яаралтай тусламж, дотрын мэргэжлийн 12+ жилийн туршлагатай, Тайвань, БНСУ-д анхны тусламж, зүрх уушигны сэхээн амьдруулалтын сургагч багшаар бэлтгэгдсэн багш нар сургалтыг удирдан явуулна

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн

Дэлхийн шилдэг PRESTAN брендийн муляж, хэрэглэгдэхүүнийг сургалтанд ашиглахаас гадна анхны тусламжийн цүнх, нэг удаагийн сургалтын материалуудыг дадлага сургалтаар хэрэглэнэ.

Танхим, цахим хосолсон

Ажлын байрны танхимын сургалтаас гадна давтан үзэх, бие даан суралцах, мэдлэгээ шалгах, интерактив орчин бүхий цахим сургалтыг 1 жилийн турш үзэх боломжийг байгууллага хамт олонд санал болгож байна

Сургалтын төрөл, хэлбэр

1️⃣ Дадлага, тохиолдол давамгайлсан бүлгийн сургалт

Анхны тусламжийн үндсэн ойлголтуудыг дадлагад суурилсан байдлаар нэг удаа 20-с ихгүй хүнтэйгээр зохион байгуулагдах сургалт ба хүн бүр гардан үйлдэл, дадлага хийх боломжтой сургалт юм. 

2️⃣ Танхим, цахим хосолсон анхны тусламжийн ажлын байрны сургалт

Анхны тусламжийн ойлголтуудыг лекц, дадлагад суурилсан байдлаар нэг удаа 50-с ихгүй хүнтэйгээр зохион байгуулагдах сургалт ба жижиг бүлгээр гардан үйлдэл, дадлага хийх боломжтой сургалт юм. 

3️⃣ Цахимд суурилсан мэдлэг олгох анхны тусламжийн сургалт

Анхны тусламжийн үндсэн ойлголтуудыг цахим видео, интерактив орчны сургалт байдлаар явагдах сургалт ба нэмэлтээр эрүүл мэндийн боловсрол олгох мэргэжлийн эмч, багш нарын зөвлөгөөтэй сургалтуудыг сонсох боломжтой. 

Сургалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Байгууллагын байршил, сургалтанд хамрагдах боломжтой ажилтны тоо, жилийн аль хугацаанд сургалт авах боломжтой зэрэг мэдээллээ илгээвэл бид танд илүү тодорхой хариулах болно.
Scroll to Top