Статистик тусламж, зөвлөгөө

Танд санал болгох үйлчилгээнүүд

<ОУ-ын IF бүхий сэтгүүлүүдэд эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд хэвлүүлсэн туршлагатай судлаачид танд дараах үйлчилгээг үзүүлнэ>

Статистик боловсруулалт

Туршлагатай судлаач нараас өөрийн судалгааны ажлын статистик боловсруулалтын талаар зөвлөгөө авах боломжтой

ОУ-ын сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх

Та өөрийн судалгааны ажлаа ОУ-ын сэтгүүлд хэвлүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа бол манай судлаачдаас тусламж авах боломжтой

English editing

Таны бэлэн болсон судалгааны өгүүлэллийг англи хэл дээр хөрвүүлэх болон англи хэл дээрхи өгүүллийг ОУ-ын сэтгүүлийн стандартын дагуу хянах үйлчилгээ

Судалгаа хийх

Та хийх гэж буй судалгааны ажлынхаа арга аргачлал, түүвэр, үр дүн, хэлцэмж бичих зэрэг бүхий л асуултуудаа манай судлаач нараас асуух боломжтой

Судалгааны ажилдаа тусламж авахын тулд дараах зүйлсийг өөрийн талаас дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү (үйлчилгээний хөлс үүнээс хамаарах болно)

Бид тантай дараах байдлаар хамтран ажиллах болно

Статистикийн үйлчилгээ авах

Зөвлөгөө, тусламж авах хүсэлт илгээх: [email protected]

Scroll to Top