Сургалтууд

үнэгүй - төлбөртэй -бонус оноотой - кредиттэй

1 кредиттэй

Мэдрэл-булчингийн өвчний оношилгоо, эмчилгээний орчин үеийн чиг хандлага

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Ревматологи

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Бөөр судлал

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Цус судлал

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Дотоод шүүрэл судлал

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Гастроэнтерологи

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Уушиг судлал

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Зүрх судлал

Төлбөртэй

Судалгааны статистик боловсруулалт – 2024

1 кредиттэй

Вируст хепатит ба элэгний бус шинжүүд

Төлбөртэй

Атеросклерозын орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний чиг хандлага

Төлбөртэй

Бүдүүн, шулуун гэдэсний хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээний цогц менежмент

« » Хуудас 1 / 4
Scroll to Top