Сургалтууд

үнэгүй - төлбөртэй -бонус оноотой - кредиттэй

1 кредиттэй

Зүрх, тархины судасны атеросклероз өвчний орчин үеийн менежмент

1 кредиттэй

Цус багадалтуудын ялган оношилгоо-багц цагийн сургалт

Төлбөртэй

Судалгааны өгүүлэл хэвлүүлэх нь

Эмнэлгийн мэргэжилтэнд

Амилуулах суурь тусламжийн сургалт

Албан байгууллагад

Осолдогчдод үзүүлэх анхны тусламж

2 кредиттэй

Унах бэртэх эрсдлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх арга

2 кредиттэй

Дислипидеми ба бодисийн солилцооны хамшинжийн орчин үеийн менежмент

2 кредиттэй

Анти-агрегант, антикоагулянт, бүлэн хайлуулах эмүүдийн эмнэлзүйн хэрэглээ

1 кредиттэй

Эмнэлгийн мэргэжилтний хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх тохиолдолд суурилсан цахим сургалт

30

Судалгааны статистик боловсруулалт – ахисан шат 2023

30

Судалгааны статистик боловсруулалт – дунд шат 2023

30

Судалгааны статистик боловсруулалт – анхан 2023

« » Хуудас 1 / 4
Scroll to Top