Одоогийн төлөв
Хамрагдаагүй
Үнэ
Бүртгүүлсэний дараа нээгдэнэ

Анхны тусламжийн ажлын байрны болон цахим хосолсон сургалтын хөтөлбөр нь Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын сайдын 2019 оны А/370 тоот тушаалын ХАБЭХ-н сургалтын хөтөлбөрийн модулийг багтаан ХНХЯ-аар батлуулсан бөгөөд  осол, эрсдлийн үед үзүүлэх анхны тусламжийн талаархи мэдлэг, ур чадваруудыг эзэмшүүлж, сургалтын төгсгөлд гэрчилгээ олгон сургалтын тайланг ХНХЯ-нд илгээдэг.

Сургалтын давуу тал

  • Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн PRESTAN брэндийн маникин болон бусад хэрэглэгдэхүүн ашиглагдана
  • Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн болон зүрх судасны эмч, багш нар (13+ ажлын туршлагатай) хичээлийг удирдан явуулна
  • Ажлын байран дээр нь очиж, анхны тусламжийн гардан үйлдлийн дадлага эзэмшүүлнэ
  • Сургалтыг танхим болон цахим хэлбэрээр хослуулан явуулах бөгөөд  сургалтын бичлэгийг www.chagnuur.mn вэбсайтаас давтан үзэх боломжтой
  • Сургалтын төгсгөлд гэрчилгээ олгогдоно
Scroll to Top