Хүлээн авагчийн нэр: Ганхуяг АРИУНБОЛД

Дансны дугаар: 5002925300

Q pay төлөлт

Гүйлгээний утга хэсэгт: Чагнуур.мн-д бүртгүүлсэн и-мэйл хаягыг заавал явуулна уу

Данс руу гүйлгээ хийсний дараа таны нэр, и-мэйл зэрэг мэдээлэл дээр үндэслэн таны сонгосон сургалтын нэвтрэх эрхийг 20-25 минутын дараа олгох болно.

Scroll to Top