Одоогийн төлөв
Хамрагдаагүй
Үнэ
45,000₮

АУ-ны доктор, дэд профессор Б.Оюунтөгс багшийн “Судалгааны арга зүй ба статистик боловсруулалт” видео багц сургалт нь төлбөр төлж, нээгдсэнээс хойш 30 хоногийн хугацаанд нээлттэй байх ба та дараах линкээр орж, төлбөрөө төлөн баталгаажуулсанаар сургалт нээгдэх болно.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqjD1IUAgqqRM3A7B60NsIRADEbc9dwkOR-ez41vZXyvGiBg/viewform

Scroll to Top