Одоогийн төлөв
Хамрагдаагүй
Үнэ
30,000₮

Эмч, судлаач нартаа зориулан АУ-ны доктор, дэд профессор Б. Оюунтөгс багшийн СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ ХЭВЛҮҮЛЭХ НЬ сэдэвт цахим сургалтын видеог та бүхэндээ хүргэж байна.

Б.Оюунтөгс нь 2024 оны байдлаар “Скопус” платформд бүртгэлтэй, импакт фактор 10-с дээш Олон улсын сэтгүүлд 1, импакт фактор 4-с дээш сэтгүүлүүдэд нийт 8 өгүүллийг нэгдүгээр болон хариуцлагатай зохиогчоор амжилттай хэвлүүлсэн.

Тус лекцийн хүрээнд АУ-ны доктор, дэд профессор Б.Оюунтөгсийн сүүлийн жилүүдэд ялангуяа 2023 онд хэвлүүлсэн судалгааны өгүүлэллүүд ашигласан статистик бодолтууд, өгүүлэлийг хэрхэн сонирхолтой бичих талаар хуримтлуулсан туршлагаасаа хуваалцах болно.

Сургалтын агуулга

Scroll to Top