Одоогийн төлөв
Хамрагдаагүй
Үнэ
Бүртгүүлсэний дараа нээгдэнэ
Эхлүүлэх
This Сургалт is currently closed

СШУ-ны доктор Ц.Басбиш багшийн “ СУДАЛГААНЫ СТАТИСТИК БОЛОВСРУУЛАЛТ” сэдэвт 5 хоногийн ОНЛАЙН СУРГАЛТ ганцхан удаа зохион байгуулагдах гэж байна.
Сургалт болох хугацаа: 2024.04.10 – 2024.04.14
Сургалтын шат: Анхнаас – Гүнзгий

Сургалтын агуулга:
1.Судалгааны мэдээлэл, өгөгдлийн төрлүүд, тойм статистик
​2.Хи-квадрат тест, Exact тест, McNemar тест Колмогоров Смирнов тест​
3.One sample t-test, Independent Т-тест, Paired Т-тест, Man-Whitney U тест, Wilcoxon sign rank тест
4.Корреляцийн шинжилгээ
5.Олон регресс (Multiple regression)
6.One way ANOVA, Two way ANOVA, ANCOVA, Kruskal-Wallis тест
7.Binary logistic regression, multinominal logistic regression
8.Хүчин зүйлийн шинжилгээ (Factor Analysis)
9.Оршин тогтнох чадварын анализ (Survival analysis)
10.Хүлээн авагчийн үйлчлэлийн шинж чанарын муруйн шинжилгээ (ROC curve)

Сургалт zoom -ээр шууд явагдах бөгөөд сургалтын видео хичээл танд 1 жилийн турш нээлттэй хадгалагдана.
Сургалтанд ашиглагдах SPSS программ үнэгүй дагалдана.

Scroll to Top