Төлбөртэй

Антибиотикийн зохистой хэрэглээ – Antibiotic stewardship

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн антибиотикийн зохистой хэрэглээ, нянгийн тэсвэржилтийн талаарх мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой сургалт юм. Эзэмших мэдлэг: Зонхилон тохиолдох эмгэгүүдийн үеийн антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаар мэдлэг эзэмшинэЭзэмших ур чадвар: Нянгийн тэсвэржилтийн талаархи ойлголтыг нэмэгдүүлж, хэрхэн сэргийлэх талаарх мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлнэ

Тоон судалгааны арга зүй

Тоон судалгааны философийн үндэс суурь нь позитивизм буюу мэдлэг нь туйлын үнэн (absolute truth), нотолгоотой байхыг шаарддаг. Тоон судалгаа нь хувьсагчдыг нарийн хэмжих, тодорхойлох, батлах бүхий зорилго дэвшүүлдэг ба эх олонлогийг төлөөлөх чадвартай хүн амаас юуг? хэд, хичнээн? гэсэн асуултанд хариулагдах тоон мэдээллийг цуглуулна. Тоон судалгааны мэдээлэл цуглуулах үндсэн арга нь стандарт асуумж, биофизиологийн хэмжилт, …

Тоон судалгааны арга зүй Read More »

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн ахисан түвшний сургалт

Дэлгэрэнгүй хөтөлбөр Багц цаг авах заавар, төлбөр Багшийн тухай Дэлгэрэнгүй хөтөлбөр Зайлшгүй эзэмших мэдлэг. Сургалтаар хэвийн зүрхний цахилгаан бичлэг, зүрхний томрол, ишеми, шигдээс, хэм алдагдал зэргийг мэдлэгийн хүрээнд олж авахаас гадна хэвийн ЗЦБ-ийн олон төрөлт байдал, ЗЦБ хийх явцад үүсэх артифакт зэргийг ялган таньж сурна.   Хичээлийн зорилтот бүлэг: Эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтнүүд, ялангуяа өрх, сумын эмч, дотрын эмч …

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн ахисан түвшний сургалт Read More »

Коронавируст халдвар ба уушгины хатгааны дүрс оношилгоо

Сургалтын тухай Багшийн тухай “Коронавируст халдвар ба уушгины хатгалгааны дүрс оношилгоо” сэдэвт сургалтын агуулга: – Дүрс оношилгооны тасгийн зохион байгуулалт ба ариутгал – Дүрс оношилгооны шинжилгээний төрлүүд – Дүрс оношилгоонд илрэх шинжүүд, ангилал – Ко-Рад ангилал  Ганхуяг АРИУНБОЛД АУ доктор, Токушима ИС, Япон Сөүл эмнэлэгийн сургалтын албаны дарга Дүрс оношлогооны эмч

Scroll to Top