Үнэгүй

Цээжний хэт авиан түргэвчилсэн үнэлгээ

Сургалтын танилцуулга Багшийн тухай Багц цаг Цээжний хэт авиан түргэвчилсэн үнэлгээний тусламжтай яаралтай тусламж шаардлагатай эмгэгүүдийг эрт оношилох, эмчилгээг шийдвэрлэх, өвчин эмгэгийг илрүүлэх зэрэг мэдлэгт суралцана.    Д.Дэнсэнбал, АУ магистр, Дотрын ахлах зэргийн эмч АШУҮИС, АУС, Уушиг судлалын тэнхим Үгүй

Цээжний хэт авиан түргэвчилсэн үнэлгээ Read More »

Тулай өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Сургалтын тухай Багшийн тухай Багц цаг, оноо Сургалтын зорилго: Энэхүү богино хугацааны цахим сургалтын зорилго нь өрхийн эмч, дотрын эмч нарт тулай өвчний оношилгоо, эмчилгээний талаар таниулах, эрт оношлох анхдагч, хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлтийг хийх гэх мэт ойлголтыг нь дээшлүүлэх зорилготой юм. Сургалтын зорилт: Тулайг оношлох Тулайн эмчилгээ, тулай дайрлагын үед авах арга хэмжээ Тулайн хяналт,

Тулай өвчний оношилгоо, эмчилгээ Read More »

Зүрхний цахилгаан бичлэг – Анхан шат

Дэлгэрэнгүй хөтөлбөр Багшийн тухай Дэлгэрэнгүй хөтөлбөр Зайлшгүй эзэмших мэдлэг. Зүрхний цахилгаан бичлэгийн тухай ойлголт, зүрхний цахилгаан бичлэг хийх тухай, хэвийн зүрхний цахилгаан бичлэгийг хэрхэн дүгнэх зэрэг мэдлэгийг эзэмшинэ.  Зайлшгүй эзэмших чадвар. Зүрхний цахилгаан бичлэгийг хийж, дүгнэж сурах чадварыг эзэмшинэ.   Хичээлийн үндсэн агуулга: Эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтэн нарт зүрхний цахилгаан бичлэгийн тухай үндсэн ойлголтыг өгөх, 

Зүрхний цахилгаан бичлэг – Анхан шат Read More »

Scroll to Top