Кредиттэй

Вируст хепатит ба элэгний бус шинжүүд

Та хүсэлтээ илгээж, сургалтыг бүрэн үзэж дуусган, сорилыг бөглөснөөр багц цаг олгогдох боломжтойг анхаарна уу! Багц цагийн сургалтыг үзэхийн тулд www.chagnuur.mn -д заавал бүртгэл үүсгэн, нэвтэрч орно уу. Сургалтын холбоос:  www.chagnuur.mn -д бүртгэл үүсгэх болон сайттай холбоотой асуудал гарвал 99190025 дугаар луу залгаж мэдээлэл авах 

Вируст хепатит ба элэгний бус шинжүүд Read More »

Атеросклерозын орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний чиг хандлага

Анхан шат, өрх, сумын эмнэлэг, хоёрдугаар шатлалын эмнэлгийн дотор, зүрх, дүрс оношилгооны мэргэжлийн эмч нарт судас хатуурлын эмчилгээ, оношилгоо, урьдчилан сэргийлэх талаар шинэ мэдлэг олгоход оршино. Хүсэлтээ илгээж, сургалтыг бүрэн үзэж дуусган, сорилыг 80% ба түүнээс дээш бөглөснөөр багц цаг олгогдох боломжтойг анхаарна уу! Багц цагийн сургалтыг үзэхийн тулд www.chagnuur.mn -д заавал бүртгэл үүсгэн, нэвтэрч орно уу.

Атеросклерозын орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний чиг хандлага Read More »

Бүдүүн, шулуун гэдэсний хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээний цогц менежмент

Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлс, оношилгоо, эмчилгээний талаар цогц мэдлэг олгоход оршино. Хүсэлтээ илгээж, сургалтыг бүрэн үзэж дуусган, сорилыг 80% ба түүнээс дээш бөглөснөөр багц цаг олгогдох боломжтойг анхаарна уу! Багц цагийн сургалтыг үзэхийн тулд www.chagnuur.mn-д заавал бүртгэл үүсгэн, нэвтэрч орно уу.

Бүдүүн, шулуун гэдэсний хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээний цогц менежмент Read More »

Аутоиммуны шалтгаант элэгний эмгэгүүдийн лабораторийн оношилгоо

Поликлиникийн эмч нар, стационарын эмч нар болон лабораторийн эмч нарт аутоиммуны шалтгаант элэгний эмгэгүүдийн лабораторийн шинжилгээний ялгах оношийн талаар шинэ мэдлэг олгоход оршино. Багш: Н.Мөнхтүвшин, АУ-ны доктор, профессор, АУХ зөвлөх Хүсэлтээ илгээж, сургалтыг бүрэн үзэж дуусган, сорилыг 80% ба түүнээс дээш бөглөснөөр багц цаг олгогдох боломжтойг анхаарна уу! Багц цагийн сургалтыг үзэхийн тулд www.chagnuur.mn -д заавал бүртгэл

Аутоиммуны шалтгаант элэгний эмгэгүүдийн лабораторийн оношилгоо Read More »

Дотрын анагаах ухаан судлал: Дотрын зэрэг горилогч эмч нарт зориулсан давтлага сургалт

ДОТРЫН АНАГААХ СУДЛАЛЫН ЭМЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ 2024 – ШАЛГАЛТЫН БЭЛТГЭЛ, ДАВТЛАГА СУРГАЛТ Монгол улсад мөрдөж буй дотрын өвчний менежмент, эмнэлзүйн заавар, удирдамжийн талаарх “Дотрын анагаах судлал” 7 кредит багц цахим сургалтыг шалгалтын бэлтгэл, давтлага сургалт хэлбэрээр санал болгож байна. 7 модуль бүхий уг сургалт нь 3 сарын турш нээлттэй байх ба ЭМХТ-ийн сургалтын зар

Дотрын анагаах ухаан судлал: Дотрын зэрэг горилогч эмч нарт зориулсан давтлага сургалт Read More »

Scroll to Top