Төлбөр төлөх заавар

Qpay төлөлт

БАНКНЫ ДАНС – ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН НЭР: Н.БАТ-ЭРДЭНЭ

Хаанбанк: 540 533 4143

Гүйлгээний утга хэсэгт: Бүртгүүлсэн и-мэйл, сургалтын нэрийн хамт бичиж явуулна уу.

Данс руу гүйлгээ хийсний дараа таны нэр, и-мэйл, аль сургалт руу бүртгүүлсэн зэрэг мэдээлэл дээр үндэслэн таны сонгосон сургалтын нэвтрэх эрхийг 20-25 минутын дараа олгох болно. 

 

Scroll to Top