АНАГААХ УХААНЫ ЦАХИМ СУРГАЛТ

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн давтан сургалтын нэгдсэн сайт

Хэрэгцээт сургалт

Танд хэрэгтэй, ажлын байран дээрээ ашиглаж болох сургалтуудыг хүргэх болно.

Сургалтын шинэ арга

Цахим сургалтын шинэ, сонирхолтой, орчин үеийн аргуудаар сургалтууд явагдана.

Кредиттэй сургалтууд

Багц цагийн цахим сургалтанд хамрагдсанаар кредит авах боломжтой.

2024 оны багц цагийн сургалтууд

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Ревматологи

1 кредиттэй

Дотрын анагаах ухаан: Тойм хичээлүүд – Бөөр судлал

2 кредиттэй

Унах бэртэх эрсдлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх арга

« » Хуудас 1 / 3

Үнэгүй сургалтууд

Үнэгүй

Цээжний хэт авиан түргэвчилсэн үнэлгээ

Үнэгүй

Зүрхний цахилгаан бичлэг – Анхан шат

« » Хуудас 1 / 2

Төлбөртэй сургалтууд

Төлбөртэй

Вируст хепатит ба элэгний бус шинжүүд

Төлбөртэй

Судалгааны арга зүй ба статистик боловсруулалт

Төлбөртэй

Коагулограммын шинжилгээг унших аргачлал, клиник ач холбогдол

« » Хуудас 1 / 8

Яагаад цахим сургалт гэж?

Та эмнэлэг, гэр, сургууль мөн жижүүрт хонох үедээ  интернэт холболт бүхий ямар ч төрлийн төхөөрөмж ашиглан суралцах боломжтой.  

Та цахимаар суралцсанаар цаг хугацаа төдийгүй, мөнгөө хэмнэж өөрт хэрэгцээтэй сургалтыг авах боломжтой.

Цахим сургалтаар та багшаа, сургалтын аргаа, сургалтын хурдыг, сургалтын сэдэв болон дэс дараалал зэргийг бүрэн удирдах боломжтой

Scroll to Top