Хугарал гэж юу вэ?

Хугарал нь хавсарсан өвчтэй болон ахмад настай хүмүүст элбэг тохиолддог гэмтэл юм .

Scroll to Top