Зүрхний цахилгаан цэнэг

Зүрхэнд цахилгаан цэнэг дамжуулалтын 3 үндсэн бүтэц байдаг. 1-рт баруун тосгуурт байрлах синусын зангилаа, 2-рт атриовентрикуляр зангилаа буюу АВ зангилаа, 3-рт Гиссийн багц зэргээс тогтох бөгөөд синусын зангилаанд үүссэн сэрэл буюу цэнэг АВ зангилаа руу дамжиж, цаашлан зүрхний ховдол руу Гиссийн багцаар дамжин тархдаг.

Scroll to Top